Om foreningen

Barselsuniverset er en godkendt frivillig forening under Holbæk Kommune – drevet af frivillige kvinder på barsel.

Dit medlemsskab giver dig
Medlemskontingentet som basismedlem, er 45 kr. årligt som giver dig adgang til gratis barselscafé, gratis-events og andre spændende oplevelser i foreningen. Motionshold, foredrag og events med eksterne undervisere opkræves særskilt.
Alle deltagere på holdmotion skal være medlemmer af foreningen af forsikringsmæssige årsager.

Vores formål og vision
Foreningens formål er, at tilbyde sundhedsfremmende aktiviteter og netværksdannelse for
barslende i Holbæk Kommune. Endvidere søges tværfagligt samarbejde med relevante
instanser og fagpersoner.

Af aktiviteter tilbydes holdmotion, events, foredrag og cafémiljø. Derudover er formålet at
øge interessen for et barselsfællesskab i Holbæk Kommune, på tværs af kulturer og
sociale relationer.

En forening for alle

Foreningen har medlemmet i centrum og søger på sigt at være en forening der er drevet af medlemmerne. Det betyder, at gode idéer nemt kan blive til virkelighed og fællesskaber kan blomstre uden at det skal omkring et bestyrelsesbord.

Eksempelvis kan medlemmer selv afholde bazar, events, være tovholdere på foredrag etc. Bestyrelsen er ansvarlig for alle foreningens aktiviteter og vil derfor være det organ, der ‘godkender’ aktiviteten. Det skal så lige siges at vi har ‘JA-Hatten’ på. Vores motto: “Alle idéer og tanker er vigtige” – så lad ikke nogle gå tabt. Skriv direkte til os på barselsuniverset@gmail.com og lad os få nogle flere aktiviteter på programmet.